działajmy wspólnie!

O NAS

KIM JESTEŚMY:

Ruch miejski Szczecinecczanie powstał z potrzeby działania na rzecz mieszkańców naszego miasta. Sami odnieśliśmy sukces w wielu dziedzianach: na płaszczyźnie zawodowej, rodzinnej, społecznej. Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem jako społecznicy z innymi. Chcemy razem budować Szczecinek – miasto, które kochamy. Zauważamy w mieście sytuacje i obszary, które wymagają poprawy. Są to sprawy niewielkie, jak np. brak połączeń między ścieżkami rowerowymi. Są też problemy strukturalne: brak tanich mieszkań na wynajem, czy wysokie czynsze.

 

FORMA DZIAŁANIA:

ruch miejski Stowarzyszenie

 

CO ZAMIERZAMY?

Chcemy stać na straży samorządności w naszym mieście. Pragniemy kształtować społeczeństwo obywatelskie wolne od grup interesu i cichych układów. Chcemy, żeby szczecinecczanie mogli w końcu rozwinąć skrzydła. Wspieramy przedsiębiorczość i prywatną inicjatywę. Pragniemy działać na rzecz wspólnych spraw. Nie zgadzamy się na zawłaszczanie miasta przez partie polityczne. Wiemy jak zmianiać miasto dla wspólnego dobra.

 

JAKIE PROBLEMY DIAGNOZUJEMY?
 •  zadłużenie szpitala
 • przeładowanie pracą osób na najniższych szczeblach w spółkach miejskich i urzędach
 • wygórowane w stosunku do pensji niższych szczeblem osób z nadania politycznego w spółkach miejskich
 • brak transparentności, otwartości i dyskusji o mieście
 • brak więzi mieszkańców ze Szczecinkiem
 • zamknięcie się kręgów decyzyjnych na opinie społeczną
 • brak udziału mieszkańców w życiu miasta
 • małe zaangażowanie mieszakńców w wolontriat, organizacje pozarządowe
 • brak umów o pracę na czas nieokreślony w spółkach miejskich i urzedach, co sprawia, że rodziny z małymi dziećmi, gdzie oboje rodziców pracuje, nie może pozwolić sobie na kredyt, bo na tanie mieszkanie na wynajem nie ma szans
 • brak mieszkań komunalnych
 • brak mieszkań socjalnych i pomysłu na aktywizacje osób wymagających tego wsparcia
 • na całe miasto jest mniej niż 75 miejsc dla dzieci po 1 roku życia (okres w którym kobieta najczęściej wraca do życia zawodowego)
 • niejasna sytacja „przedszkoli za złotówkę”
 • 1 komunalne przedszkole – brak równowagi wobec przedszkoli prywatnych
 • podatki lokalne na poziomie wielkich miast
 • ciągle spadająca liczba pasażerów Komunikacji Miejskiej
 • chaos urbanistyczny w mieście, budowa domów jednorodzinych przy blokach, przeznaczanie obszarów dobrze skomunikowanych z centrum na domy jednorodzinne
 • brak działek pod budownictwo wielorodzinne
 • brak wrażliwości na problemy rodzin z dziećmi
 • niewystarczająca oferta kulturalna w mieście
 • brak wsparcia dla inicjatyw oddolnych
 • brak budżetu obywatelskiego z prawdziwego zdarzenia
 • fasadowość funkcjonowania Rad Osiedli
 • brak współpracy między spółkami miejskimi w kwestii promocji miasta
 • przerost liczby stanowisk kierowniczych i nadzorujących w spółkach miejskich

 

NASZE POMYSŁY:
 • przedszkola za „złotówkę”
 • budowa tanich mieszkań komunalnych
 • przygotowanie gruntów pod budownictwo wielorodzinne
 • oddłużenie szpitala i ciągły wzrost jakości świadczeń przez zwiększanie wachlarza usług medycznych dostępnych dla mieszkańców Szczecinka
 • korzystanie z rządowych programów budowy mieszkań
 • budowa tanich mieszkań na wynajem na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, z czynszem maksymalnym określanym przez miasto w drodze umowy „miejski program Mieszkanie+”
 • zwiększenie udziału mieszkańców w debacie publicznej – zamiast spektaklu – uczestnictwo
 • budżet obywatelski celem budowy społeczeństwa obywatelskiego
 • inicjatywa uchwałodawcza dla mieszkańców
 • obniżenie pensji kierownictwu spółek miejskich celem wyeliminowania politycznych nominacji na te stanowiska
 • wzrost uczestnictwa organizacji pozarządowych w opiniowaniu i dyskusji nad projektami

 

DZIAŁAMY NA RZECZ LOKALNEGO ŚRODOWISKA:
 • jesteśmy obecni z atrakcjami dla dzieci na festynach i uroczystościach
 • dbamy o upamiętnianie osób, dat ważnych dla środowiska lokalnego
 • jesteśmy forum dyskusji i wymiany opinii o mieście
 • wychodzimy z inicjatywami uchwałodawczymi
 • współpracujemy z organizacjami pozarządowymi
 • wspieramy lokalnych liderów na danych osiedlach, ulicach – pokazujemy jak załatwić różne sprawy
 • dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, działamy na rzecz osób wykluczonych
 • podejmujemy akcje społeczne
 • prowadzimy dyskusje o mieście organizując prelekcje i konferencje

 

NASZE PLANOWANE, TRWAJĄCE I ZAKONCZONE AKCJE:
 • BUDŻET OBYWATELSKI (inicjatywa uchwałodawcza, konferencja na zamku z Ossowskim WatchDog Polska)
 • akcja Przedszkola za „złotówkę”
 • inicjatywa uchwałodawcza dla mieszkańców
 • uratowanie starodrzewia w ścisłym centrum miasta
 • Rondo ks. prałata Jana Lisa
 • konkurs historyczny dla młodzieży
 • regularne akcje budujące dobry klimat dla rodziny w Szczecinku, walka z wykluczeniem
 • przybliżanie mieszkańcom historii ziemii szczecineckiej (publikacje, prelekcje, spotkania)

Dodaj komentarz: